Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN

Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

BRUK AV E-VARSLEREN TIL Å AVSLØRE FEILINFORMASJON OG MISINFORMASJON Á LA SPRØYTVARSLEREN

"Sprøytvarsleren" varsler om vitenskapelige feil og anti-vitenskapelig tull i media. "Sprøytvarsleren" tar for seg hovedsaklig tekniske og naturvitenskapelige feil. Her er en link til Sprøytvarsleren.

Med den store interessen for HELSE, ERNÆRING, KOSTHOLD og KOSTTILSKUDD som er blant en stadig økende andel av befolkningen i Norge, så er det av interesse også å sette fokus på vitenskapelige feil og feil i gjengivelse av vitenskapelig korrekt stoff som når publikum via media. Media i denne sammenhengen vil være tv, radio, aviser, samt populistiske magasiner og tidsskrifter som er ment å nå et breddepublikum. Kommentarer til vitenskapelige artikler som kan kritiseres av andre grunner, vil bli kommentert under hovednyhetsspalten.

I motsetning til Sprøytvarsleren som er ensidig fokusert på å avdekke direkte vitenskapelige feil eller anti-vitenskapelig tull i media, så er helse- og ernæringsområdet av en slik art at det også er av betydning å varsle om potensielle helsefarer for publikum. En viktig side ved E-varsleren blir derfor å gjøre oppmerksom på VESENTLIGE og DOKUMENTERBARE forhold som kan ha betydelig innvirkning på folks helse. Dette inkluderer blant annet virkninger og bivirkninger av medisin og alternativ medisin.

Innlegg på E-varsleren vil bli inndelt og innledet med følgende termer:
* FEIL vil innlede meldinger om nyheter knyttet til vitenskapelige feil og feil i gjengivelse av vitenskapelig korrekt stoff
* HELSEFARE vil innlede meldinger om nyheter knyttet til informasjon som det er vesentlig at publikum blir klar over knyttet til en potensiell helsefare
* MAKTMISBRUK vil innlede meldinger om nyheter knyttet til informasjon som det er vesentlig at publikum blir klar over knyttet til potensielt maktmisbruk fra selskaper eller myndigheter
 * HISTORISK vil innlede meldinger som tar for seg eldre materiale som har interesse for å forstå helheten knyttet til FEIL, HELSEFARE og MAKTMISBRUK

Tips til E-varsleren kan sendes til Analytikeren (merk med E-varsleren).  [ABONNER]
[TILBAKE]
 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements