Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

LESEVEILEDNING for info og analyser av KOSTHOLD, ERNÆRING OG HELSE

Det kommer til å bli lagt ut enkeltseksjoner under "Info og Analyse" med ujevne mellomrom. Målet er å ha mesteparten av venstremenyen ferdig ved utgangen av 2007. Har du spørsmål knyttet til seksjoner som ikke er ferdig enda kan du ta kontakt for nærmere drøftelser. Spørsmålsstillinger som kommer opp vil være med og fremme bokprosjektet mitt.

Etterhvert som hver enkelt delseksjon blir ferdig blir nedenstående leseveiledning viktigere og viktigere:

1. Er du generelt interessert i ernæring er det tilstrekkelig å lese seksjon 10.-15.
2. Er du interessert i hvordan kroppen løser sine oppgaver bør du lese seksjon 10.-15. og deretter 20.-25.
3. Er du interessert i kosttilskudd bør du lese seksjon 10.-15, 20.-25 før du leser 30.-35.
4. Er du særlig opptatt av bivirkninger og samspillet vitaminer/mineraler og medisin/alternativmedisin bør du lese seksjon 10.-15., 20-25. og 30.-35. før du leser 40.-45.
5. Er du opptatt av å få større innsikt i egen biokjemi og virkningene av den bør du lese 10.-15 og 20.-25. før du leser 50.-55.
6. Er du interessert i å ta en hårmineralanalyse eller en fullblodsanalyse bør du lese 11. før du leser 53.-54.
7. Er du i interessert i informasjon om en bestemt aldersgruppe bør du lese 10.-15. og 20.-25. før du leser 60.-65.
8. Er du interessert i kjønnsrelaterte spørsmål bør du lese 10.-15., 20.-25. og 30.-35. før du leser 70.-75.
9. Er du mer enn alminnelig interessert i grenselandene ernæring/medisin, ernæring/alternativmedisin, ernæring/miljø og ernæring/genetikk(arv), så bør du lese 10.-15., 20.-25., 30.-35. og 40.-45. før du leser 80.-85.
10. Er du interessert i ernæring i tilknytning til ulike aktiviteter bør du lese 10.-15., 20.-25. og 50.-52 før du leser 90.-95.

NB! Alle underpunkter med høyere tall enn x0.-x5 er spesialtemaer som kan leses dersom du i forkant har fulgt ovenstående leseveiledning. Er du for eksempel interessert i å lese seksjon 76. Graviditet, så bør du ha fulgt leseveiledning 8 over. 

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements