Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse

HELSETILSTANDEN I NORGE

Verdens helseorganisasjons definisjon av helse er: "en tilstand av total fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom og svakheter".

Fra Statistisk Sentralbyrå har jeg samlet statistikk for årene 1968 - 2002 over sykdomsbildet til den hjemmeboende befolkningen. Den institusjonaliserte delen av befolkningen er ikke medtatt. Dersom denne hadde blitt medtatt er forventningen at andelen av befolkningen med sykdommer ville gått enda litt opp. Statistikken finner du her: StatistikkSykelighet.xls.

Som en vil se har det skjedd en formidabel forverring fra 1968 hvor 40,9% av befolkningen hadde en eller flere sykdommer til 1995 hvor 60% hadde det samme. Tilsynelatende er det en forbedring frem til 2002, men denne er ikke ferdig analysert enda.

Det bekymringsverdige er at det har skjedd en dobling av sykdomsbildet hos befolkningen i løpet av bare 27 år (1968 - 1995). I samme periode har vi fått et stadig mer industrialisert jordbruk (og havbruk) med bruk av sprøyting og medisinering, et kosthold som er stadig mer basert på ferdigmat og halvfabrikata og et stadig større inntak av kroppsfremmede stoffer gjennom forurensning, tilsetningsstoffer i mat og bruk av syntetiske stoffer i medisin.

For å bryte denne trenden må folk selv gjøre noe for å bedre helsetilstanden sin:
- redusere og/eller fullstendig erstatte de "matvarene" som tilnærmet samtlige på ernæringsfronten er enige om er uheldige for "alle": hvitt sukker, hvitt (fint hvete-) mel, hvitt (industri-)salt.
- et industrialisert jordbruk (og havbruk) hvor næringsverdien av det som produseres er for nedadgående og forurensningene er for oppadgående kan folk løse ved å etterspørre mer økologisk produserte varer og etterspørre kosttilskudd av de stoffene som man forventer å få i maten - vitaminer, mineraler og fettsyrer (du bør ikke starte med kosttilskudd utover bredspektrede vitaminer/mineraler/fettsyrer uten at du har funnet ut hva behovet er, se annetsteds på dette nettstedet)
- et kosthold med mye ferdigmat og halvfabrikata kan folk med letthet bytte ut ved å lage mat mer fra basismatvarer. Det viktigste er faktisk at folk setter av tid til å lage mat mer fra bunnen av. Dette vil være med på å redusere belastningen på kroppen av næringsfattige ferdigmatvarer og halvfabrikata.
- tilsetningsstoffer i mat kan enkelt reduseres ved lage mat mer fra basismatvarer. Syntetiske stoffer i medisin kan folk forsøke å unngå ved 1) å etterspørre medisin med minst mulig bivirkninger og 2) å etterspørre medisin som er mest mulig basert på naturlige råstoffer.
 
Industrialisert jordbruk analyseres i punkt 03.
Bruk av ferdigmat og halvfabrikata analyseres i punkt 04.
Inntak av kroppsfremmede stoffer analyseres i punkt 05.

 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements