Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om Ernæringsanalytikeren
Om E-analytikeren
Info om nettstedet
Info og Analyse (under konstruksjon)
Kontakt meg
Faglig bakgrunn
Copyright og Feil
Linker
Mer informasjon (bøker mv)
Personlig assistanse
Bedrifts assistanse
Earl Mindell/Virginia Hopkins: "Bottom Line's Prescription Alternatives",
ISBN 0-88723-337-6 

Informasjon om bivirkninger av og interaksjoner mellom medisin, og interaksjonen mellom medisiner og kosthold, kosttilskudd og ernæring, særlig påvirkning av vitamin og mineralnivået i kroppen. Naturlige alternativer uten bivirkninger diskuteres. Dessverre foreligger boken ikke på norsk enda.

NB! Quackwatch (www.quackwatch.com) har publisert negativ omtale av Dr. Earl Mindell, men jeg har ikke klart å verifisere den informasjonen som ligger der. Tvertimot unnlater Quackwatch å informere om at Earl Mindell har vært Professor ved Pacific Western University. Jeg antar at universitetet ikke ville ansatt ham uten å være klar over hans bakgrunn. Innslaget i Quackwatch synes derfor å være mer av en svertekampanje enn noe annet. Mange av de mest suksess-fylte doktorene som gir ut informasjon om naturlige alternativer til medisiner er kontinuerlig under press fra ulike grupper som ønsker å stoppe deres virksomhet.-
 
10.04.2007
Inspirasjon: SPRØYTVARSLEREN
Hovednyhetssiden er dedikert til å informere om ernæringsmessig betydningsfulle nyheter. Jeg er imidlertid blitt inspirert av MARTIN YSTENES som har copyright på web-siden SPRØYTVARSLEREN til å lage en binyhetsspalte kalt E-varsleren som blant annet tar sikte på å avsløre vitenskapelige feil og åpenbare og grove feil knyttet til journalistisk eller annen gjengivelse av vitenskapelig stoff på helse- og ernæringsfronten som når publikum.

Nyheter fra MedicineNet.com
Trace Elements